Close

Important information regarding cookies and the www.spd.dcu.ie website.

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the www.dcu.ie privacy and cookies statement.

anna

 

Anna Heussaff
 
Scríbhneoir Conáitheach
Gaeilge an Choláiste
2016

 

 
Nuala Ní Dhomhnaill

Nuala Ní Dhomhnaill

 

Iar-Scríbhneoir Conáitheach Gaeilge an Choláiste

Seosamh Mac Grianna

Seosamh Mac Grianna (1900-1990)

Brúigh ar íomhá le teacht ar eolas faoin údar mór seo, a bhí ina mhac léinn i gColáiste Phádraig.

ColmColm Breathnach

 

Iar-Scríbhneoir Conáitheach Gaeilge an Choláiste

Liam Ó Muirthile

 

 

Liam OMuirthile, Iar-Scríbhneoir Conáitheach Gaeilge an Choláiste

 
Comhdhálacha/Imeachtaí Eile

Éigse Cholm Cille - Téama: Scoláirí Gaeilge an Iarthuaiscirt

1-2 Márta 2014

www.cityofculture2013.com

 

Bronnadh na gCéimeanna 2013 - Coláiste Phádraig, 22-23 Samhain. www.spd.dcu.ie

 

Ciorcal Comhrá - bain úsáid as do chuid Ghaeilge - ar fud na Cathrach www.meetup.com

A Piarsach

 

 

 

 

 

   

GPO

 


Last Updated: Saturday April 16 2016

Uáitéar Mac Gearailt

An Dr Uáitéar Mac Gearailt

Ceann Roinne

Fáilte

 

Fáilte romhat go dtí suíomh lín Roinn na Gaeilge.


Gheobhaidh tú eolas anseo ar do chlár staidéir féin (BA, BOid, MA Teagaisc), ar thaighde agus ar fhoilseacháin nua le léachtóirí na Roinne, ar chomhdhálacha atá á n-eagrú againn, ar Studia Hibernica, iris léannta an Choláiste, agus Scáthán, irisleabhar na mac léinn, agus ar na cúrsaí Gaeltachta.

 

Eolas faoin Roinn

 

Is í Roinn na Gaeilge an roinn acadúil is mó i nDámh an Léinn Dhaonna i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Is roinn bhisiúil í a bhfuil traidisiún láidir teagaisc, taighde agus foilsitheoireachta aici. Tairgeann an Roinn cúrsaí Gaeilge mar chuid de chláracha an BA, an BOid, an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), agus an MA Teagaisc sa Léann Daonna (Teanga agus Litríocht na Gaeilge)...tuilleadh


 

 

 

 

 

St Patrick’s College, Drumcondra, Dublin 9
Phone: 353 1 884 2000 Fax: 353 1 837 6197